Vi registrerer cookies. Ved at besøge vores hjemmeside accepterer du vores registrering af cookies. Okay!

Morten Stausholm

Morten Stausholm

Morten Stausholm beskæftiger sig primært med insolvensret og konkursbehandling samt med byggeriets forhold især indenfor områderne fast ejendom, entrepriseret, erhvervslejeret, investering i erhvervsejendomme, projektudvikling, miljøret samt ejer- og grundejerforeningers forhold.

Morten beskæftiger sig herudover med kommanditselskabers forhold, ligesom Morten beskæftiger sig med den generelle erhvervsret.

Indenfor insolvensretten beskæftiger Morten sig med rekonstruktioner, gældssanering samt konkursbehandling af selskaber, foreninger og personer.

Indenfor byggeriets forhold rådgiver Morten erhvervsklienter, forsikringsselskaber og private i forbindelse med indgåelsen af entrepriseaftaler, under udførelsen af entreprisen og om nødvendigt i forbindelse med rets- eller voldgiftssager om fejl- og mangler.

I forbindelse med sit virke som advokat har Morten opnået procedureerfaring og har i den forbindelse opnået møderet for Landsret. Morten fører sager for de civile domstole som for Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed.

Morten har en løsningsorienteret tilgang til advokatgerningen og søger gerne den pragmatiske løsning af klientens sag.


PERSONDATA
Morten Stausholm
Advokat (L), Partner

T:   (+45) 3220 6090
M:   (+45) 5355 3557
E:  ms@haevdstaus.dk

UDDANNELSE
Møderet for Landsret, 2009
Advokat, 2008
Advokatfuldmægtig, 2005
Cand.jur. Københavns Universitet, 2005

SPROG
Skandinavisk
Engelsk

MEDLEMSSKABER
Danske Advokater
Danske Insolvensadvokater
Danske Ejendomsadvokater
Det Danske Selskab for Byggeret